Pieter Bruegel  -  Zabawy dziecięce
logo PUKA
Strona główna
Urodziny dla dzieci Warszawa
Wakacje w PUCE
Urodziny dla dorosłych
Warsztaty dla dzieci Warszawa
Zajęcia dla dzieci Warszawa
Aktualności
Scenariusze zajęć
cennik - zajęcia, imprezy i urodziny dla dzieci Warszawa
Galeria tebe
Galeria zdjęć
Imprezy dla dzieci Warszawa

Zajęcia, imprezy i urodziny dla dzieci Warszawa

PUKA powstała dla dzieci. Również tych, które ciekawe świata i spontaniczne istnieją w ludziach dorosłych. Celem jej działania jest rozbudzenie (obudzenie?) i zaspokojenie ich naturalnej poznawczej ciekawości; źródłem pomysłów - bogactwo naszego świata; metodą - różnego rodzaju zabawy, w których dziecko uczestniczy w możliwie aktywny sposób. Są to m. in.:

Urodziny dla dzieci

zajęcia dla dzieci

i imprezy dla dzieci

z elementami pedagogiki kreatywnej, pedagogiki zabawy, opracowane wg. scenariuszy, które w sposób zajmujący zainspirują młodych ludzi do odkrywania świata, pasji swojego życia, do ciekawego spędzania czasu.
        Nasza oferta skierowana jest głównie dla dzieci od 6 do 13 lat, które lubią zagadki i tajemnice zawarte w otaczającym nas świecie. Będziemy im je przedstawiać za pomocą narzędzi, którymi ludzie wyjaśniają je od zawsze.Na bazie nauk przyrodniczych i humanistycznych, przy zastosowaniu wielu specjalnie przygotowanych rekwizytów przeprowadzone są wcześniej opracowane zabawy. W atmosferze tajemnicy dzieci rozwiązują zagadki, gry logiczne, wykonują zadania i przeprowadzają eksperymenty, aby dojść do finału wyjaśnienia jakiegoś zjawiska, czy poznania mechanizmu zawartego w strukturze naszego świata. Przewodnikami dzieci w odkrywaniu fascynujących tajemnic są wykształceni animatorzy (pedagodzy twórczości, biolodzy, fizycy, chemicy, matematycy, ekolodzy).W większości naszych scenariuszy nośnikiem treści dydaktycznej jest ciekawa akcja, która ma również za zadanie ukazać poruszany temat w jego naturalnym kontekście; dzieci mogą obserwować zastosowanie nauki w rzeczywistości.