Pieter Bruegel  -  Zabawy dziecięce
logo PUKA
Strona główna
Urodziny dla dzieci Warszawa
Wakacje w PUCE
Urodziny dla dorosłych
Warsztaty dla dzieci Warszawa
Zajęcia dla dzieci Warszawa
Aktualności
Scenariusze zajęć
Właściwości
Galeria tebe
Galeria zdjęć
Imprezy dla dzieci Warszawa
Scenariusze pojedyncze
Kopalnia umiejętności zajęcia wakacyjne
Za pośrednictwem zabawy można stwarzać dziecku środowisko do wszechstronnego rozwoju. Taki właśnie cel przyświeca naszym scenariuszom. Ogólna zasada, która kierowała nami podczas ich tworzenia to: sprawić, żeby czas, który spędza u nas dziecko zamienił się, w aktywny i ciekawy sposób, w konkretne umiejętności dziecka pod względem umysłowym, emocjonalnym i duchowym.

Kanwą każdego zajęcia jest jego temat. Buduje on jego warstwę edukacyjną i stanowi podstawę treściową do zabaw, które mają za zadanie go wyjaśniać i utrwalać.
Wokół tematu również osnute są zabawy, dzięki którym uzyskujemy dobrą atmosferę w grupie, pomagamy dzieciom skupić uwagę, rozwijać wyobraźnię, myślenie twórcze oraz rozładować agresję, rozpoznawać emocje, wykształcać umiejętność empatii, ale również stanowczość.
W scenariusze wplecione są także treści uwrażliwiające uczestników na źródła różnic między ludźmi i uczące zaangażowanej postawy akceptowania inności.

Scenariusze zajęć pojedynczych zbudowane są w oparciu o podział wiekowy.